Rengsjö El & Entreprenad AB | Österböle 8790, 821 98 RENGSJÖ | 070-230 18 13 | info@rengsjoel.se | våra montörer

ELARBETEN I BOLLNÄS

ELSÄKERHET I HEMMET OCH PÅ FÖRETAG


Tumma aldrig på elsäkerhet. När det kommer till el och elinstallationer i hemmet och på företag så är det alltid bäst att anlita behöriga, auktoriserade elektriker. Elsäkerheten är ytterst viktigt! 


Våra montörer är utbildade och behöriga och har den kompetens och branschkunskap som krävs för säkra elinstallationer, oavsett storlek. 

Kontakta oss